utbildning / konsultation

UTBILDNING

Jag erbjuder föreläsningar och workshops riktade till yrkesverksamma och privatpersoner. Främst inom områden som medkänsla/självmedkänsla, hur medveten närvaro kan påverka våra relationer, vägen ur utmattning och stress, hur kontakt med kroppen och känslorna ger möjlighet till balans i tillvaron samt hur vi som förälder förbättrar våra relationer med våra barn. 


Föreläsningen/workshopen skräddarsys efter önskemål. Kostnad utifrån omfattning efter överenskommelse. KONSULTATION

Konsultation erbjuds privatpersoner samt företag. 

Konsultation är klargörande och rådgivande samtal. Det kan handla om lämplig psykoterapeutisk behandling, råd i en fråga eller kring en situation, samtal kring vägval i livet eller funderingar kring föräldraroll eller relationer. För företag kan konsultation röra både grupp- och individnivå och handla om t.ex. rådgivning kring behandling eller tillvägagångssätt för medarbetare, frågor kring psykisk ohälsa, rehabilitering av medarbetare eller grupprocesser.