utbildning / konsultation

Utbildning

Jag erbjuder föreläsningar inom följande områden


--  Hur hjälper vi våra barn/ungdomar att växa och må bra  --

--  Utveckla arbetet och livet med medkänsla  --

--  Medveten närvaro utvecklar våra relationer  --  

--  Vägen ur utmattning och stress, mer balans i tillvaron  -- 


För mer information och dialog, kontakta mig. Föreläsningen skräddarsys efter önskemål, omfattning och målgrupp. Kostnad efter överenskommelse. 


Konsultation

Konsultation erbjuds privatpersoner samt företag. 

Konsultation är klargörande och rådgivande samtal. Det kan handla om lämplig psykoterapeutisk behandling, råd i en fråga eller kring en situation, samtal kring vägval i livet eller funderingar kring föräldraroll eller relationer. För företag kan konsultation röra både grupp- och individnivå och handla om t.ex. rådgivning kring behandling eller tillvägagångssätt för medarbetare, frågor kring psykisk ohälsa, rehabilitering av medarbetare eller grupprocesser.