Lönnerstam Psykoterapi erbjuder psykoterapi och konsultation med psykodynamisk och compassionfokuserad inriktning. Jag tar emot vuxna, unga vuxna, tonåringar och föräldrar till tonåringar för enstaka samtal, tidsbegränsad fokuserad psykoterapi eller längre psykoterapi. Mottagningen ligger i fina lokaler vid Mariatorget på Södermalm i Stockholm.  

Varmt välkommen.

Kort om mig...

Jag är socionom och leg. psykoterapeut. Jag har erfarenhet av att arbeta med individuella psykoterapier, parterapi och familjeterapi sedan många år.


Anledningen att komma till mig kan vara många. Det kan t.ex. handla om en kris i livet, relationsproblem, depression eller nedstämdhet, ångest, vilsenhet eller låg självkänsla. Ibland är känslan mer diffus, att det är något som "skaver".  Det finns många tillfällen i livet då vi kan behöva ta hjälp att förstå och förändra, bolla eller orka acceptera.


Jag har en modern psykodynamisk grund och arbetar med psykodynamisk och compassionfokuserad terapi. 

Läs mer...

Lotten Lönnerstam, psykoterapeut