Lotten Lönnerstam

Jag är socionom sedan 25 år tillbaka och legitimerad psykoterapeut. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med psykoterapi, både individualterapi, parterapi, och familjeterapi, i privat och offentlig regi. Min erfarenhet av, och engagemang i, att arbeta med ungdomar och unga vuxna har jag bl.a. fått genom mitt arbete på Ungdomsmottagning. Tillsammans med barnmorskor och gynekologer har jag arbetat med sexuell problematik i mer än 15 år.


Min psykodynamiska skolning ligger till grund för min förståelse. Hur vi mår idag beror på vår situation, våra relationer, känslor, tankar och tidigare erfarenheter. Vi behöver se helheten för att förstå och förändra hur vi har det. Jag har en salutogen syn på människan, dvs att vi i grunden är fungerande människor och vi gör så gott vi kan. Vi kan alltid finna förståelse för hur vi mår och vad vi bär med oss. Ibland kan vi förändra vår situation, ibland handlar det om att skapa ett nytt förhållningsätt till oss själva eller till hur livet drabbat oss. Inte sällan handlar det om att nå ökad acceptans och medkänsla.


Jag är vidareutbildad i familjeterapi, psykosomatik, sexologi, affektfokuserad terapi, sorgarbete och i flera korttidsterapimetoder. Jag är också utbildad i compassionfokuserad terapi (CFT) vars teori och metod kring medkänsla och förståelse om psykisk ohälsa går som en röd tråd genom hela mitt arbete. Jag har HBTQI-kompetens. För mig är det viktigt att hålla mig uppdaterad inom aktuell psykoterapiforskning.


Jag är en av grundarna till Yogaffekt. En metod som kombinerar medicinsk yoga, mindfulness och meditation, övningar i medkänsla och affektfokuserade psykoterapeutiska samtal. Läs mer på www.yogaffekt.se. Eller läs artikeln i tidningen "Yoga för dig". 


Jag är medlem i PC (Riksföreningen PsykoterapiCentrum), Svenska föreningen för compassionfokuserad terapi samt Compassionate mind UK.  

Lotten Lönnerstam

Socionom,

Leg. psykoterapeut