ungdomsterapi


Både frågeställningarna, bekymren och tilltron till att samtala med en psykoterapeut skiljer sig ofta åt mellan vuxna och ungdomar. I ungdomsterapi läggs stor vikt vid att ungdomen snabbt ska känna tillit och våga tro på att terapin kan vara till hjälp. Målet och samarbetet är extra mycket i fokus. Jag som psykoterapeut har en aktiv roll och möter ungdomen utifrån det han/hon/hen behöver, vill och är redo för. Ibland är det svårt att sätta ord på erfarenheter eller känslor, i terapin använder vi oss av olika hjälpmedel och metoder för att underlätta och inspirera i processen framåt.


I terapi med tonåringar kan det ibland bli aktuellt att bjuda in föräldrar eller syskon till något eller några samtal.