stödsamtal

Stödsamtal är reflekterande och stödjande samtal och ett bra alternativ till psykoterapi om du inte vill bli utmanad i den utsträckning psykoterapi kan upplevas göra. Ibland räcker något enstaka samtal och ibland behövs en längre kontakt.