Psykoterapi
Sexualterapi

Sexualterapi

Sexualterapi är en fokuserad terapiform som utgår från de sexuella problem du, eller ni som par, upplever. Det kan t.ex. handla om bristande lust eller närhet, otrohet, erektionsproblem, samlagssmärtor, ett obefintligt sexliv eller konflikter kring sexlivet. Samtalen sker tillsammans med en partner eller individuellt. Syftet med terapin är både att komma tillrätta med problemen, och att öka förståelsen kring varför problemen uppkommit.


I sexualterapi har samtalen samma form som annan psykoterapi, vi sitter i varsina stolar och pratar. Det förekommer dock att du/ni får övningar med er hem utifrån problematiken vi arbetar med.

 

 

Mottagningen har HBTQ-kompetens