Psykoterapi
Vad är psykoterapi?

Vad är psykoterapi?

Ordet psykoterapi kommer från grekiskans psyche som betyder "själ", och therapeia som betyder "vård" eller "behandling". Psykoterapi är behandling, ofta samtal, för att nå ett bättre psykiskt mående, genom insikt och genom att få verktyg att förändra. I psykoterapi frågar vi oss både varför en person mår som hen gör, och hur personen ska kunna må bättre.


Psykoterapi är ett tillitsfullt arbete psykoterapeut och patient gör tillsammans, och målet är att förstå och förändra handlingar, tankar och känslor som hindrar i relationer, eller i livet i stort. Det kan också vara ett sätt att bearbeta erfarenheter, ta sig vidare ur en kris, nå bättre självkänsla eller utforska och lära om sig själv. Psykoterapi utförs alltid av legitimerad psykoterapeut (legitimation från Socialstyrelsen).


Psykoterapi (psykodynamisk) är en behandlingsform med regelbundna samtal under kortare eller längre tid. Det kan vara från några enstaka tillfällen till en kontakt som löper under flera år. Samtalen är vanligen 1-2 gånger i veckan á 45 min.


Det finns flera olika psykoterapiformer som är bevisat verksamma. Mitt psykoterapeutiska arbete vilar på modern psykoanalytisk, psykodynamisk teori och utgår från anknytningsteori, affektteori, teori kring mentalisering, "self-compassion"-theory och systemteori. Jag håller mig uppdaterad inom aktuell psykoterapiforskning. (Läs mer under "Psykodynamisk terapi" och de olika terapiformerna).