parterapi

I parterapi utgår vi från det som är problematiskt för er, eller det ni vill utveckla i er relation. Det kan handla t.ex. om en kris, relationsproblem eller sexuella problem. Det kan vara ett led i att bryta upp och hitta ett gott samarbete i ert föräldraskap eller nyfikenhet kring hur relationen kan bli än mer innehållsrik och givande. Ibland räcker några enstaka samtal och ibland träffas vi under en längre tid.  


Mottagningen har HBTQI-kompetens