konsultation

Konsultation är klargörande och rådgivande samtal. Det kan handla om lämplig psykoterapeutisk behandling, råd i en fråga eller kring en situation, samtal kring vägval i livet eller funderingar kring föräldraroll eller relationer. Konsultationer är oftast ett eller ett par samtal.