fokuserad korttidsterapi

Utifrån vad vi tillsammans kan se för samband mellan hur du mår (dina symtom) och hur du har det i livet i allmänhet och i relationer i synnerhet, arbetar vi fram ett fokus. Vi arbetar sedan aktivt och koncentrerat med att både förstå känslor, tankar och reaktioner kring temat, och med att förändra beteenden inom ramen för temat. Fokuserad korttidsterapi är tidsbegränsad till 15-20 samtal.


I våra första orienterande samtal kommer vi tillsammans fram till om den här formen av psykoterapi kan passa för det du vill ha hjälp med och för hur du vill arbeta i terapin.