psykodynamisk psykoterapi

I psykodynamisk terapi läggs stor vikt vid relationer och relationsmönster. En av grundtankarna är att vårt agerande idag, och våra tankar och känslor påverkas av våra tidigare relationer och erfarenheter. De relationsmönster och tankemönster vi bär med oss är inte alltid medvetna för oss, men påverkar oss. Genom att utforska och få insikt om våra omedvetna mönster kan vi lättare förstå, utmana och bryta de mönster som upplevs som hindrande eller ickefunktionella. Psykodynamisk psykoterapi innefattar både arbetet med att nå insikt och arbetet med att utmana mönster för att få långsiktig förändring.


En grundtanke är också att ökad förståelse av, och tillgång till våra genuina känslor, önskningar, upplevelser, behov och tankar ger en ökad kunskap om oss själva och en ökad förmåga att kunna påverka våra liv. Genom att vara mer medveten om oss själva kan vi vara tydligare och ärligare i relationer.


I psykodynamisk terapi är patient och terapeut samarbetspartners och arbetet bygger på trygghet och förtroende.


Psykodynamisk psykoterapi har bestämda ramar, dvs har förutbestämda fasta tider, fast arvode och frekvens.