Psykoterapi
Psykoterapi

Psykoterapi

Jag arbetar utifrån modern psykodynamisk teori och anpassar metod och psykoterapiform efter individen jag möter och terapins syfte.


Jag erbjuder (läs mer om respektive terapiform genom att klicka på den):


Fokuserad korttidsterapi (15-20ggr), där vi fokuserar och arbetar intensivt med en, av oss gemensamt, utarbetad problemformulering.


Längre psykoterapi,  utan förutbestämt slut, som ger möjlighet till djupare insikt, bearbetning och förändring.


Parterapi, både utifrån relationsproblem, kris, sexuella problem eller önskan om utveckling.


Sexualterapi,  en fokuserad terapi utifrån sexuella problem, antingen tillsammans med en partner eller individuellt.


Kris- eller sorgterapi, inför, under eller efter en skilsmässa, livskris, dödsfall eller någon annan omvälvande händelse.


Föräldra- eller familjesamtal, då relationerna mellan föräldrar och barn (13 år och uppåt)  behöver förändras eller utvecklas, eller utifrån någon händelse. Det kan också vara föräldrar som behöver stöd i sin föräldraroll. I tonårsterapier förekommer det också att vi bjuder in föräldrar för samtal någon/några gånger.


Ungdomsterapi, för tonåringar och ungdomar upp till 25 år. Utifrån ungdomens bekymmer arbetar vi tillsammans för att förstå och förändra. Det är en aktiv psykoterapiform där stor vikt läggs vid förtroende och samarbete.


Stödsamtal, då du behöver reflektion och stöd men inte vill fördjupa arbetet i en terapi.


Konsultation, när du behöver vägledning, råd eller stöd.

 


Mottagningen har HBTQ-kompetens