psykoterapi

Har du frågor kring psykoterapi eller vill boka en tid kontakta mig via mail eller telefon.

Vad är psykoterapi...

Psykoterapi är ett tillitsfullt arbete psykoterapeut och patient gör tillsammans, och målet är att förstå och förändra handlingar, tankar och känslor som hindrar i relationer, eller i livet i stort. Det kan också vara ett sätt att bearbeta erfarenheter, ta sig vidare ur en kris, nå bättre självkänsla eller utforska och lära om sig själv. I psykoterapi frågar vi oss både varför en person mår som hen gör, och hur personen ska kunna må bättre.


Psykoterapi (psykodynamisk) är en behandlingsform med regelbundna samtal under kortare eller längre tid. Det kan vara från några enstaka tillfällen till en kontakt som löper under flera år. Samtalen är vanligen 1gång i veckan á 45 min.


Det finns flera olika psykoterapiformer som är bevisat verksamma. Mitt psykoterapeutiska arbete vilar på modern psykodynamisk teori och utgår från anknytningsteori, affektteori, teori kring mentalisering, kring självmedkänsla och systemteori. Jag håller mig uppdaterad inom aktuell psykoterapiforskning. (Läs mer under "Psykodynamisk terapi" och de olika terapiformerna).


Hur går det till...

Psykoterapi är ett samarbete mellan patient och terapeut som bygger på trygghet och förtroende. Varje psykoterapi inleds därför med mellan 1-4 orienterande samtal för att vi båda ska få tid att bedöma om vi kan ha ett bra samarbete. Du får berätta vad som gör att du söker psykoterapi just nu och jag lyssnar och ställer frågor för att få en bild av hur du har det och hur terapin skulle kunna utformas. Bestämmer vi oss sedan för att fortsätta arbetet gör vi gemensamt upp ett mål med psykoterapin och bestämmer hur ofta vi ska träffas. Varje samtal är 45-50 min.


Jag erbjuder...

(läs mer om respektive terapiform genom att klicka på den)


Fokuserad korttidsterapi (15-20ggr), där vi fokuserar och arbetar intensivt med en, av oss gemensamt, utarbetad problemformulering.


Längre psykoterapi,  utan förutbestämt slut, som ger möjlighet till djupare insikt, bearbetning och förändring.


Parterapi, både utifrån relationsproblem, kris, sexuella problem eller önskan om utveckling.


Föräldra- eller familjesamtal, då relationerna mellan föräldrar och barn (13 år och uppåt)  behöver förändras eller utvecklas, eller utifrån någon händelse. Det kan också vara föräldrar som behöver stöd i sin föräldraroll. I tonårsterapier förekommer det också att vi bjuder in föräldrar för samtal någon/några gånger.


Ungdomsterapi, för tonåringar och ungdomar upp till 25 år. Utifrån ungdomens bekymmer arbetar vi tillsammans för att förstå och förändra. Det är en aktiv psykoterapiform där stor vikt läggs vid förtroende och samarbete.


Stödsamtal, då du behöver reflektion och stöd men inte vill fördjupa arbetet i en terapi.


Konsultation, när du behöver vägledning, råd eller stöd.

 


Mottagningen har HBTQI-kompetens