compassionfokuserad terapi

Compassionfokuserad terapi (CFT) är en terapiform som betonar betydelsen av vårt förhållningsätt till oss själva. Med ökad medkänsla och förståelse kan vi mer hjälpsamt hantera svårigheter i livet. CFT utvecklades först i syfte att minska självkritik och skam, något som i stor utsträckning påverkar vårt psykiska mående. Nu används CFT som en terapimetod som är verksam för psykisk ohälsa i stort. Den fokuserar på vikten av förståelse av varför vi mår och gör som vi gör, öka vår tolerans för svåra känslor, öka vår känsla av trygghet, samt utveckla våra färdigheter att kunna och vilja hjälpa oss själva vid svårigheter och lidande.

Metoden är integrativ, dvs. den har hämtat sin teori och metod från flera håll, så som anknytningsteori, neurobiologi, affektteori, KBT, psykodynamisk terapi (PDT), samt buddhistisk filosofi och meditation. Teorier och metoder som var och en är erkända och beprövade. Terapiformen tar hjälp av mindfulness, lugnande andning och andra övningar för att framgångsrikt öka lugn, känsla av trygghet (igångsättande av det parasympatiska nervsystemet), samt träna medkänsla.