psykoterapi

Har du frågor kring psykoterapi eller vill boka en tid kontakta mig via mail eller telefon.

Vad är psykoterapi...

Psykoterapi är, oavsett metod, ett tillitsfullt förändringsarbete psykoterapeut och patient gör tillsammans där samtalet är det främsta behandlingredskapet. Generellt sätt är målet ett minskat lidande hos patienten, mer konkret kan det handla om ökad förståelse, förändring, ökad acceptans, att bearbeta erfarenheter, ta sig vidare ur en kris, nå bättre självkänsla eller utforska och lära om sig själv. I psykoterapi frågar vi oss både varför en person mår som hen gör, och hur personen ska kunna må bättre. Psykoterapi är en behandlingsform med regelbundna samtal under kortare eller längre tid. Det kan vara från några enstaka tillfällen till en kontakt som löper över flera år.


Det finns flera olika psykoterapiformer som är bevisat verksamma. Mitt psykoterapeutiska arbete vilar på modern psykodynamisk teori och metod och compassionfokuserad terapi. Båda är väletablerade och beforskade terapiformer. Jag håller mig uppdaterad inom aktuell psykoterapiforskning. Läs mer om psykodynamisk terapi och compassionfokuserad terapi.


Hur börjar det...

Psykoterapi bygger som sagt på tryggt samarbete och förtroende. Varje psykoterapi inleds därför med mellan 1-4 orienterande samtal då vi båda får tid att bedöma om vi kan ha ett bra samarbete. Du får berätta vad som gör att du söker psykoterapi just nu och jag lyssnar och ställer frågor för att få en bild av hur du har det och hur terapin skulle kunna utformas. Jag gör också en bedömning om jag, utifrån min kompetens, är rätt psykoterapeut för just din situation. Bestämmer vi oss sedan för att fortsätta arbetet gör vi gemensamt upp ett mål och bestämmer hur ofta vi ska träffas. Varje samtal är 45-50 min. Jag arbetar främst med terapier där vi ses fysiskt men digitala samtal (med säker krypterad länk) finns också möjlighet till.


Jag erbjuder...

(läs mer om respektive terapiform genom att klicka på den)


Fokuserad korttidsterapi (15-20ggr), där vi fokuserar och arbetar intensivt med en, av oss gemensamt, utarbetad problemformulering.


Längre psykoterapi,  utan förutbestämt slut, som ger möjlighet till djupare insikt, bearbetning och förändring.


Föräldra- eller familjesamtal, då relationerna mellan föräldrar och barn (13 år och uppåt)  behöver förändras eller utvecklas, eller utifrån någon händelse. Det kan också vara föräldrar som behöver stöd i sin föräldraroll. I tonårsterapier förekommer det också att vi bjuder in föräldrar för samtal någon/några gånger.


Ungdomsterapi, för ungdomar och unga vuxna upp till 25 år. Utifrån ungdomens bekymmer arbetar vi tillsammans för att förstå och förändra. Det är en aktiv psykoterapiform där stor vikt läggs vid förtroende och samarbete.


Stödsamtal, då du behöver reflektion och stöd men inte vill fördjupa arbetet i en terapi.


Konsultation, när du behöver vägledning, råd eller stöd.

 


Mottagningen har HBTQI-kompetens