Psykoterapi
Om mig

Lotten Lönnerstam


Jag är socionom sedan mer än 20 år tillbaka och legitimerad psykoterapeut. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med psykoterapi, både individualterapi, parterapi, sexualterapi och familjeterapi, i privat och offentlig regi. Min erfarenhet av, och engagemang i, att arbeta med ungdomar och unga vuxna har jag bl.a. fått genom mitt arbete på Ungdomsmottagning. Tillsammans med barnmorskor och gynekologer har jag arbetat med sexuell problematik i mer än 15 år.


Min psykodynamiska skolning ligger till grund för min förståelse. Hur vi mår beror på vår situation i livet nu, våra tidigare erfarenheter och de mönster vi skapat, våra känslor, vår kropp och våra tankar. Vi behöver se helheten för att förstå och förändra hur vi har det. Jag har en salutogen syn på människan, dvs att vi i grunden är fungerande människor och vi gör så gott vi kan. Vi kan alltid finna förståelse för hur vi mår och vad vi bär med oss. Ibland kan vi förändra vår situation, ibland handlar det om att skapa ett nytt förhållningsätt till oss själva, känslor, tankar eller mönster, eller hur livet drabbat oss. Inte sällan handlar det om att nå ökad acceptans och självmedkänsla.


Jag är vidareutbildad i flera korttidsterapimetoder, sexologi, familjeterapi, psykosomatik, affektfokuserad terapi och i sorgarbete, och jag har HBTQ-kompetens. För mig är det viktigt att hålla mig uppdaterad inom aktuell psykoterapiforskning.


Jag är också en av grundarna till Yogaffekt. En metod som kombinerar

medicinsk yoga, mindfulness och meditation, övningar i självmedkänsla och affektfokuserade psykoterapeutiska samtal. Läs mer på www.yogaffekt.se.

Eller läs artikeln i tidningen "Yoga för dig". 


Jag är medlem, och har tidigare varit styrelseledamot, i PC (Riksföreningen PsykoterapiCentrum).


Lotten Lönnerstam

Socionom,

Leg. psykoterapeut