Psykoterapi
När behövs psykoterapi?

När behövs psykoterapi?

Vi utsätts i livet för händelser och påfrestningar. Vi vet att människan har en förmåga att läka, men ibland behöver vi psykoterapeutisk hjälp för att nå dit.


Kanske har något hänt dig, kanske lever du i en ohållbar situation, kanske har du tankar som hindrar dig från att vara eller göra det du vill, kanske känner du att du har gamla mönster som försvårar dina relationer till vänner, partner, föräldrar eller till dina barn, eller kanske har du fysiska eller sexuella besvär som kan förstås av hur du mår psykiskt.


Kanske känner du ångest, vilsenhet, känner dig nedstämd/deprimerad, har sömnsvårigheter eller är stressad. Det kan också vara att du vill lära känna dig själv mer och utvecklas, eller nå en bättre självkänsla.


Om du kommer med en partner kanske anledningen är att relationen går på tomgång, konflikterna aldrig tar slut eller närheten och lusten har försvunnit.


När föräldrar eller familjer kommer för samtal eller konsultation kanske det handlar om konflikter, om låsta positioner eller oro för någon i familjen.Psykoterapi är verksamt i många skeden av livet. Det här är exempel, orsakerna till att söka psykoterapi kan vara många, många fler. Om du är osäker på om psykoterapi kan vara till någon hjälp för dig är du välkommen att ringa  och diskutera dina frågor med mig.