Psykoterapi
Hur går det till


Psykoterapi är ett samarbete mellan patient och terapeut som bygger på trygghet och förtroende. Varje psykoterapi inleds därför med mellan 1-4 orienterande samtal för att vi båda ska få tid att bedöma om vi kan ha ett bra samarbete. Du får berätta vad som gör att du söker psykoterapi just nu och jag lyssnar och ställer frågor för att få en bild av hur du har det och hur terapin skulle kunna utformas. Bestämmer vi oss sedan för att fortsätta arbetet gör vi gemensamt upp ett mål med psykoterapin och bestämmer hur ofta vi ska träffas. Varje samtal är 45 min.


Du är alltid välkommen att kontakta mig via mail eller telefon för att boka tid eller ställa frågor kring hur jag arbetar eller hur psykoterapi fungerar eller är upplagd. Via telefon kan du också kort beskriva vad du vill ha hjälp med och du får chans att känna efter om du vill boka ett första besök.


Hur går det till?