Ungdomar och unga vuxna

Ungdomsterapi

För tonåringar och ungdomar upp till 25 år


Både frågeställningarna, bekymren och tilltron till att samtala med en psykoterapeut skiljer sig ofta åt mellan vuxna och ungdomar. I ungdomsterapi läggs stor vikt vid att ungdomen snabbt ska känna tillit och våga tro på att terapin kan vara till hjälp. Målet och samarbetet är extra mycket i fokus. Jag som psykoterapeut har en aktiv roll och möter ungdomen utifrån det han/hon/hen behöver, vill och är redo för. Ibland är det svårt att sätta ord på erfarenheter eller känslor, i terapin använder vi oss av olika hjälpmedel och metoder för att underlätta och inspirera i processen framåt.


I terapi med tonåringar kan det ibland bli aktuellt att bjuda in föräldrar eller syskon till något eller några samtal.

Lönnerstam Psykoterapi

lotten@lonnerstampsykoterapi.se

tel. 073-590 36 84


All copyrights reserved