Stödsamtal

Stödsamtal

Stödsamtal är reflekterande och stödjande samtal och ett bra alternativ till psykoterapi om du inte vill bli utmanad i den utsträckning psykoterapi kan upplevas göra. Ibland räcker något enstaka samtal och ibland behövs en längre kontakt.

Lönnerstam Psykoterapi

lotten@lonnerstampsykoterapi.se

tel. 073-590 36 84


All copyrights reserved