Konsultation

Konsultation

Konsultation är rådgörande och rådgivande samtal. Det kan handla om lämplig psykoterapeutisk behandling, råd i en fråga eller kring en situation, samtal kring vägval i livet eller funderingar kring föräldraroll eller relationer. Konsultationer är oftast ett eller ett par samtal.


Lönnerstam Psykoterapi

lotten@lonnerstampsykoterapi.se

tel. 073-590 36 84


All copyrights reserved