Om mig

Lotten Lönnerstam


Jag är socionom sedan mer än 20 år tillbaka och legitimerad psykoterapeut. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med psykoterapi, både individualterapi, parterapi, sexualterapi och familjeterapi, i privat och offentlig regi. Min erfarenhet av, och engagemang i, att arbeta med ungdomar och unga vuxna har jag bl.a. fått genom mitt arbete på Ungdomsmottagning. Tillsammans med barnmorskor och gynekologer har jag arbetat med sexuell problematik i mer än 15 år.


Min psykodynamiska skolning ligger till grund för min förståelse kring människors mönster, handlingar, känslor och tankar. Jag har ett helhetsperspektiv där känslor, kropp, sammanhang, tankar och handlingar påverkar varandra, och alla delar får ta plats i terapin. Jag har en salutogen syn på människan, dvs att vi i grunden är fungerande människor och vi gör så gott vi kan. Vi kan alltid hitta förståelse till hur vi mår och vad vi bär med oss. Det är en förutsättning för att sedan förändra vår situation. Jag formar terapeutisk metod utifrån individens behov och önskningar.


Jag är vidareutbildad i flera korttidsterapimetoder, sexologi, familjeterapi, psykosomatik, affektfokuserad terapi och i sorgarbete, och jag har HBTQ-kompetens. För mig är det viktigt att hålla mig uppdaterad inom aktuell psykoterapiforskning.


Jag är också en av grundarna till Yogaffekt. En metod som kombinerar

medicinsk yoga, mindfulness, övningar i självmedkänsla och affektfokuserade psykoterapeutiska samtal. Läs mer på www.yogaffekt.se.


Jag är medlem, och har tidigare varit styrelseledamot, i PC (Riksföreningen PsykoterapiCentrum).


Lotten Lönnerstam

Socionom,

Leg. psykoterapeut


Lönnerstam Psykoterapi

lotten@lonnerstampsykoterapi.se

tel. 073-590 36 84


All copyrights reserved